Blog

WSTECZ

Przyjdź z Libanu, Oblubienico

Miejsca święte Duchowość ojców pustyni

03

06

Liban w Biblii posiada kilka odniesień, niektóre jasno i bezpośrednio wyrażone, inne – wspominane raczej zdawkowo. Podstawowym odniesieniem dla Libanu jest traktowanie go jako krainy, w której rosną cedry, piękne drzewa, a ich ilość jest niezmierzona. Z tego  właśnie powodu z tamtych okolic pozyskiwano drogie i dobrej jakości drewno do budowy najbardziej okazałych budowli w Izraelu.

Ale dlaczego oblubienica w Księdze Pieśni nad Pieśniami ma przyjść z tamtej krainy?

Ponieważ Liban, a szczególnie okolice góry Hermon były traktowane przez ludy zamieszkujące Kanaan jako miejsce posiadające specjalne znaczenie. Góra ta jest zawsze pokryta śniegiem i jest niedostępna dla ludzi, dlatego też była uważana za miejsce przebywania bogów; można powiedzieć, że był to kananejski Olimp. Z tego też powodu wszystkie silne cedry Libanu – jak się zdaje – traktowano jako herosów zaklętych w drzewa (zob. Ps 29,5-6). Dlaczego informacji o tym nie znajdujemy w Biblii? Można wskazać dwa powody: po pierwsze, autorzy mogli o tym nie wspominać, ponieważ wiedzę tę posiadali wszyscy starożytni Izraelici (na zasadzie: jaki koń jest, każdy widzi); po drugie, mógł to być celowy zabieg autorów, którzy nie chcieli wspominać o obcych bogach i bohaterach mających swoje siedlisko w tym miejscu, by w ten sposób umniejszyć ich rolę i skazać na zapomnienie.
Przedstawienie oblubienicy jako przychodzącej z Libanu jest zatem wyrażeniem prawdy o jej niesamowitym, wręcz ponadziemskim pięknie. Można iść dalej i powiedzieć, że jej piękno jest tak wielkie, iż wręcz nie przynależy ono do sfery ludzi, ale pochodzi z boskiej sfery.Jeżeli zaś chodzi o odniesienia leksykalne, w językach semickich rdzeń l-b-n wskazuje na bycie białym i takie jest jego podstawowe znaczenie. Z tego wynika, na zasadzie wtórnego odczytania, odniesienie go do przedmiotów, które wykazują tę cechę: mleko (w języku arabskim), księżyc, mirra lub nawet cegła (ze względu na jasny kolor gliny). Powiązanie z krainą Libanem wynika prawdopodobnie z jasnej barwy skał nadbrzeżnych obserwowanych w tym regionie oraz wielu ośnieżonych szczytów, znacznie wyższych niż w Izraelu. Bartłomiej Sokal/ tekst z portalu biblista.pl

WSTECZ

KONTAKT

Warszawa
Bank : BZ WBK
Nr konta:16 1090 1753 0000 0001 0788 3787
Właściciel marki Moventur