Blog

WSTECZ

Relikwie Krzyża Świętego w Polsce

Miejsca święte

28

02

Chrześcijanie otaczają szczególną czcią krzyż, na którym umarł Jezus Chrystus dla zbawienia całej ludzkości. Czy w Polsce są relikwie Krzyża Świętego? Kto podzielił cenne szczątki? 

Kościół umieszcza krzyże na szczytach świątyń, w katolickich domach wisi krzyż na ścianie, a modlący się wykonują znak krzyża na początku i końcu modlitwy. Miejsce śmierci Jezusa jest symbolem najwyższej ofiary i ukochania człowieka. Dlatego relikwie Krzyża Świętego otaczane są wielką czcią i szacunkiem.

Zdaniem historyków Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego odnalazła krzyż Chrystusa w 14 września 325 roku. Helena nawróciła się z pogaństwa w 312 roku, a rok później jej syn wydał słynny edykt mediolański, dający wolność wyznawcom Jezusa. Helena, która został świętą, osobiście nadzorowała prace wykopaliskowe w Jerozolimie – ich efektem było wydobycie trzech drewnianych krzyży z gwoździami z okolic Golgoty.  Stąd też data obchodzenia Święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego – 14 września. 

Będąc w Jerozolimie Helena podzieliła cenne znalezisko na trzy części: jeden fragment został oczywiście na miejscu, druga część pojechała do Rzymu, natomiast trzecią zabrał Konstantyn do nowej stolicy – Konstantynopola. 

Nasuwa się pytanie – skąd Helena wiedziała, że odnalezione pod jej kierownictwem krzyże były właśnie tymi, których szukała i jak mogła rozpoznać, który z nich należał do Chrystusa? Czy miała do dyspozycji specjalne narzędzia badawcze? Wczesnochrześcijańscy autorzy twierdzą, że miał miejsce cud uzdrowienia nieuleczalnie chorej kobiety. Jednak św. Ambroży z Mediolanu i św. Jan Chryzostom z Konstantynopola podawali, że w identyfikacji krzyża pomógł titulus – tabliczka z imieniem skazańca. 

Czy w Polsce znajdują się relikwie Krzyża Świętego? Jak się tu znalazły?

Kolejni władcy panujący w Bizancjum przekazywali odłamane kawałki Krzyża wpływowym osobistościom i oni zawozili je do swoich krajów. Tą drogą fragment trafił na Węgry do katedry w Esztergom i stamtąd cząstka dotarła do Polski do opactwa na górze Święty Krzyż. Do dziś jest w tym miejscu przechowywana o czczona. Co roku przybywa na tę górę wielu pielgrzymów, by modlić się i prosić o błogosławieństwo relikwiami. Dodać warto, że świętokrzyskie opactwo jest najstarszym sanktuarium w Polsce.

Strzelno na Kujawach to miasto z Bazyliką Świętej Trójcy. Znajduje się w niej największy relikwiarz w Polsce, zawierający aż 658 doczesnych szczątków, szat i innych przedmiotów należących do męczenników i świętych (m.in. św. Marii Magdaleny, Benedykta z Nursji, Stanisława, Ignacego Loyoli). Ale najcenniejsze są relikwie Krzyża Pańskiego – przechowywane w specjalnym relikwiarzu. 

Partykuła Krzyża Świętego przechowywana jest także w Częstochowie u ojców paulinów, podarowana została Jasnej Górze w XVIII wieku przez Marię Habsburżankę. Relikwie Krzyża Pańskiego pielgrzymują po wszystkich częstochowskich parafiach.

Natomiast w Krakowie znajdziemy jedyną na skalę kraju relikwie gwoździa z Krzyża Chrystusa. Król Władysław Jagiełło otrzymał ją od papieża Marcina V w 1425 roku w dowód wdzięczności za przyjęcie chrztu przez Litwę bez rozlewu krwi. Żeby zobaczyć 1,5 cm fragment, musimy udać się do skarbca wawelskiej katedry, gdzie jest przechowywany w zabytkowym relikwiarzu z XVII wieku. Do „zwykłej” adoracji wystawiany jest we wszystkie piątki Wielkiego Postu. Szczególnym dniem jest Wielki Piątek, kiedy wierni z całej Polski przybywają na nabożeństwo Męki Pańskiej, a po nim adorują krzyż oraz właśnie relikwię Gwoździa z Krzyża Świętego. WSTECZ

KONTAKT

Warszawa
Bank : BZ WBK
Nr konta:16 1090 1753 0000 0001 0788 3787
Właściciel marki Moventur