Blog

WSTECZ

Śpiewająca święta od orkiszu - o Hildegardzie z Bingen

Kościół na świecie Święci

30

01


Ta niemiecka święta nie była zwolenniczką umartwień, nie propagowała włosienic, co wywoływało niemałe zdumienie w jej czasach. Zachęcała do szukania równowagi między ciałem a duszą, życiem psychicznym i fizycznym. Uchodziła za powiernicę cesarza i reformatorkę religijną. Komponowała, leczyła, badała prawa natury i jej wpływ na życie człowieka. Dlaczego mniszka z tak bogatym w rozmaitą twórczość życiem jest nadal mało znana w Polsce i za granicą?


Św. Hildegarda została ogłoszona Doktorem Kościoła w 2012 roku, co stawia ją w jednym rzędzie z takimi postaciami jak Katarzyna Sieneńska, Tomasz z Akwinu, Augustyn, obie Teresy czy Jan od Krzyża. 


Urodziła się w szlacheckiej rodzinie w Rupertsbergu koło Bingen w Niemczech w 1098 roku. Jako że była dziesiątym dzieckiem została ofiarowana Kościołowi zgodnie z tradycją dziesięciny. Miała wtedy 8 lat. Była osoba o dużej inteligencji i bystrości umysłu, szybko się uczyła, otrzymała klasyczne wykształcenie, a zdobywanie wiedzy przychodziło jej z łatwością. Po śmierci benedyktyńskiej przeoryszy, Hildegarda zajęła jej miejsce.

Jako przełożona klasztoru dała się poznać jako człowiek czynu i mądrości. Uzyskała wpływy w najważniejszych biskupstwach oraz u papieża. Nie można nie wspomnieć o wizjach i objawieniach  Hildegardy – miała je od najmłodszych lat, jednakże przyznała się do nich dopiero będąc dojrzałą mniszką. W czasie jednej z wizji usłyszała głos nakazujący ich spisywanie – dziś możemy przeczytać „Scivias” (Poznaj ścieżki Pana). Do niej po rady udawali się biskupi, władcy czy nawet papież – jej rozważania teologiczno – filozoficzne przyjmowano z dużym zainteresowaniem i uznaniem. Przejawiała dużą cywilną odwagę – krytykowała możnych świata za ich sposób życia, rozwiązłość wśród królów i książąt. Zachowało się też ok. 300 listów, pisanych przez świętą m.in. do Fryderyka Barbarossy czy  św. Bernarda z Clairvaux.

Obecnie św. Hildegarda znana jest najbardziej dzięki wkładowi w lecznictwo i tworzenie dzieł muzycznych. Pisane przez nią utwory muzyczne kojarzą się ze śpiewami gregoriańskimi. Sama święta mówiła, że notowała tylko to, co usłyszała podczas wizji, którym towarzyszyć miały koncerty aniołów. Cała jej twórczość odznacza się ogromnym kunsztem artystycznym. Współcześni znawcy muzyki średniowiecznej snują przypuszczenia, że Hildegarda musiała być znakomita śpiewaczką o dużej skali głosu. Hildegardowe utwory pomagają się wyciszyć, zrelaksować, wprowadzają w dobry nastrój, mogą także służyć jako tło w czasie pracy i modlitwy. Warto ich posłuchać, gdyż zdaniem mniszki w muzyce Bóg zostawił ludziom echa raju, utracone przez pierwszych ludzi.

Święta z Bingen pozostawiła także wielki zasób wiedzy medycznej – opisała 80 chorób, które można leczyć występującymi w naturze składnikami. Dieta, którą propaguje Hildegarda, opiera się przede wszystkim na orkiszu – to zboże mało dziś znane, niedoceniane przez wielu, mające unikatowe właściwości lecznicze. Obecnie powoli wiedza o założeniach leczniczych tzw. diety hildegardowej coraz bardziej się upowszechnia, co cieszy, jednakże nadal niewielu ludzi jej szczegóły zna. Warto dodać, że dotychczas powstało kilka ośrodków w Polsce, w których można zapoznać się z zasadami żywienia zgodnie z myślą św. Hildegardy. 

Dorobek życia średniowiecznej świętej onieśmiela wszechstronnością i bogactwem, a jej żywot był pełen mądrości i tajemnicy. Dlatego papież Benedykt XVI ze względu na jej zasługi potwierdził, że Hildegarda z Bingen może odbierać cześć jako święta, a później jako Doktor Kościoła powszechnego. Kalendarz liturgiczny wspomina ją 17 września.


WSTECZ

KONTAKT

Warszawa
Bank : BZ WBK
Nr konta:16 1090 1753 0000 0001 0788 3787
Właściciel marki Moventur