Blog

WSTECZ

Trzy fontanny - Rzym

Miejsca święte Miasta świata

15

06

Opactwo Tre Fontane – to opactwo-sanktuarium, położone w południowej części Rzymu, nad którym duchową opiekę sprawują ojcowie trapiści. Według przekazów ustnych, w tym właśnie miejscu św. Paweł Apostoł został ścięty mieczem. Jego odcięta głowa miała trzykrotnie uderzyć w ziemię, dając początek trzem źródłom. Kościół poświęcony męczeństwu św. Pawła jest najświętszym i najważniejszym historycznym i duchowym miejscem opactwa.

Św. Paweł urodził się w Tarsie, w Cylicji.Tu spędził lata dzieciństwa i młodość. W Tarsie na św. Pawła wpływ miały dwie kultury: żydowska w jego własnym domu i grecka, która dominowała w mieście. Był i pozostał obywatelem tych dwóch światów.
Urodził się prawdopodobnie na przełomie tysiącleci. W Liście do Filemona napisanym ok. roku 50 mówi o sobie, że jest "stary", a za takiego uważany był człowiek po pięćdziesiątym roku życia. Zatem Paweł był przypuszczalnie o kilka lat młodszy od Jezusa. Wielokrotnie podkreśla swoje żydowskie pochodzenie: "obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz" Flp 3,5. Do jakiej warstwy społecznej należeli rodzice? Jaki był ich zawód? Te pytania pozostają bez odpowiedzi. Byli prawdopodobnie stanu średniego, gdyż zadbali o wykształcenie syna. Obowiązkiem ojca Żyda było uczenie syna Tory i przyuczenie do jakiegoś rzemiosła.

Według Dz 22, 25-29 Paweł jest od urodzenia również obywatelem rzymskim. Jedną z dróg zdobycia takiego obywatelstwa byto wyzwolenie. Kiedy rzymski obywatel wyzwolił swego niewolnika, ten z reguły otrzymywał obywatelstwo. Rodzice lub przodkowie Pawła prawdopodobnie na tej drodze otrzymali obywatelstwo rzymskie. Rzymski obywatel posiadał przywileje dotyczące praw życia prywatnego, prawa procesowego i państwowego. Z tych praw skorzystał Paweł, gdy pod koniec swojej działalności został aresztowany w Jerozolimie pod zarzutem agitacji i zbezczeszczenia świątyni. Sądzony przez namiestnika Judei odwołał się do sądu w Rzymie. Z Cezarei ( gdzie znajdowała się siedziba namiestnika) do Rzymu został przewieziony statkiem. Po wznowieniu procesu w Rzymie został skazany na śmierć. Jako obywatel rzymski miał prawo do wyroku przez ścięcie mieczem oszczędzającej haniebnej śmierci na krzyżu. / źródło: J.Glinka "Paweł z Tarsu"

 "Aquas Salvias" brama wjazdowa prowadzi do via delle Acque Salvie, cichej, wysadzanej drzewami alei, która prowadzi od zgiełku miasta do zakątka pełnego historycznych i duchowych wspomnień, miejsca spokoju i modlitwy.
Idąc aleją, mijając kościoły świętych Wincentego i Anastazego oraz  Matki Bożej Schodów do Nieba dociera się do kościoła Św. Pawła przy Trzech Źródłach. Tutaj według starożytnej tradycji 29 czerwca 67 r. Apostoł został ścięty. Jego głowa trzykrotnie odbiła się od ziemi i w tych miejscach wytrysnęły trzy źródła. Owe trzy źródła są usytuowane wzdłuż ściany nawy głównej kościoła, w tej samej odległości od siebie, ale na różnych poziomach od podłogi. Znajduje się tu także rzymski kamienny słup milowy, na którym, według starochrześcijańskiej tradycji, Paweł położył głowę. Kamień liczy ponad 120 cm wysokości, co sugeruje, że egzekucji dokonano w pozycji stojącej. W sanktuarium,  naprzeciwko siebie, znajdują się  dwa ołtarze: jeden poświęcony Pawłowi, a drugi Piotrowi.
Najbliżsi przyjaciele Pawła, ryzykując życiem, przenieśli ciało męczennika do wiejskiej posiadłości matrony Lucyny, około 3 km od miejsca egzekucji w stronę Rzymu. Przy drodze do Ostii znajdował się niewielki cmentarz, a na nim groby wydrążone w tufiastym wzgórzu. Właśnie na tym cmentarzu złożono ciało Pawła. Na początku IV wieku cesarz Konstantyn postanowił godnie uczcić Apostoła Narodów. Wybudował nad jego grobem bazylikę, Upiększana przez kolejnych cesarzy powstała bardzo okazała bazylika św. Pawła za Murami, miejsce odwiedzane przez wielu pielgrzymów. Mało kto wie, że 3 km dalej znajduje się Sanktuarium jego męczeńskiej śmierci - Trzy Fontanny.WSTECZ

KONTAKT

Warszawa
Bank : BZ WBK
Nr konta:16 1090 1753 0000 0001 0788 3787
Właściciel marki Moventur